کارگاه آموزشی کنوانسیون های بازل،استکهلم و روتردام

7 / 10
از 5 کاربر

مشخصات کلی

کارگاه آموزشی یکروزه در استان گیلان شهر رشت در تاریخ اول آبان ماه سال 1394، جهت معرفی کنوانسیون های بازل ، استکهلم و روتردام با حضور نمایندگانی از گمرک، صنایع وابسته و دانشکده پزشکی ،کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه علاوه بر معرفی کنوانسیون های مربوطه مطالبی نیز در خصوص مدیریت پسماند های خطرناک بیان گردید.