اهداف مرکز

10 / 10
از 1 کاربر

اهداف اصلی‌ تاسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون های بازل و استکهلم در تهران :

۱- فراهم سازی راه کار‌های مناسب در رابطه با تکنولوژی‌های کار آمد جهت مدیریت ضایعات خطرناک از طریق سازماندهی ،طبقه بندی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه از اهداف این مرکز می‌باشد.

۲- ارزیابی وضعیت ضایعات خطرناک منطقه جهت دستیابی به استراتژی‌های مدیریتی کار آمد و دسترسی به راهکار‌هایی‌ در زمینه تکنولوژی‌های کاهنده تولید ضایعات خطرناک.

۳- تعیین و تشریح نیاز‌ها جهت جذب منابع مالی‌ و کمک‌های فنی‌ در راستای مدیریت ضایعات خطرناک منطقه

۴- بررسی نیاز‌های آموزشی کشور‌های عضو منطقه در راستای ترویج و ارتقا دانش فنی‌ متخصصین از طریق برنامه ریزی و سازمان دهی‌ دور‌ههای فشرده آموزشی.

۵- برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای‌ و بین‌المللی ،سمینار‌ها و نمایشگاه ها.

۶- انتقال اطلاعات و فناآوری در منطقه و روش‌های انجام آن.

۷- ارتقا ظرفیت و توان مندی‌های ملی‌ منطقه‌ای‌ در جهت بهبود وضعیت پایش و کنترل نقل و انتقال فرا مرزی ضایعات خطرناک.

۸- بهبود و به کارگیری دستور العمل‌ها، استاندارد‌ها و قوانینی جهت ارزیابی مدیریت زیست محیطی‌ ضایعات خطرناک در سطح منطقه.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :