کتاب معرفی مرکز منطقه ای کنوانسیون های بازل و استکهلم در ایران

دراین کتاب متن کامل کنوانسیون بازل و الحاقیه های آن، کنوانسیون استکهلم و اطلاعات مرکز منطقه ای کنوانسیون های بازل و استکهلم آورده شده است. هدف از تاسیس مراکز منطقه ای کنوانسیون های بازل و استکهلم ، تعداد این مراکز و محل استقرار آنها در سراسر دنیا ، اطلاعاتی است که در این کتاب یافت می شود. همچنین وظایف اصلی این مراکز، فعالیت های انجام شده توسط مرکز منطقه ای ایران،از بدو تاسیس تا پاییز 1398 و همچنین برنامه کاری این مرکز برای بازه زمانی 2020-2023 آورده شده است.