• دفتر مرکز منطقه ای کنوانسیون های بازل و استکهلم

  امروزه در دنیا استحصال بیرویه منابع طبیعی و ایجاد صدمات جدی بر محیط زیست از یک طرف و تخلیه مواد زائد گوناگون و نتایج حاصل از آن به شکل آلودگی هوا انتشار گاز های گلخانه ای ، ایجاد حفره در لایه ازن ، کمبود آب شرب و... از طرف دیگر زندگی و آینده همه ابنا بشر را به مخاطره انداخته است. از جمله مهم ترین نگرانی ها ی حاصل از وجود این زوائد، پسماند های حاصل از صنایع گوناگون به نام پسماندهای خطرناک می باشد.

  برقراری اصول کنوانسیون بازل در جهت رعایت و کنترل حمل و نقل برون مرزی مواد زائد شیمیایی و زائد خطرناک در بین کشورهای مختلف مستلزم رعایت اصول و قوانین و مقررات و همکاری های بین دولت ها می باشد.

  مهم ترین ضرورت وجود مراکز منطقه ای عبارت از متمرکز نومدن همکاری های علمی، فنی، تحقیقاتی و اجرایی بین الدولی و بین المللی در منطقه و اعمال سیاست های مصوب جهانی و سیاست گذاری های منطقه ای بنا به ضرورت زمانی و مکانی می باشد.

  ایران نیز به دلیل داشتن اهمیت در خاورمیانه، مرکزیت در منطقه غرب آسیا  ، عضویت در کنوانسیون های محیط زیستی و دسترسی آبی به کشورهای آسیای میانه و... به عنوان مرکز منطقه ای کنوانسیون های بازل و استکهلم  یکی از چهارده مرکز منطقه ای انتخاب گردیده است.

  متعاقب برگزاری هفتمین نشست کنفرانس کشورهای عضوکنوانسیون بازل در ژنو در سال 2004 ، پیشنهاد میزبانی مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در ایران بعنوان یکی از چهاردهمین مراکز منطقه ای در جهان با هدف آموزش و انتقال فناوری در منطقه جنوب و غرب آسیا مورد تصویب دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو آن قرارگرفت.
   
  طی پیگیری های صورت گرفته قانون موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل و نقل برون مرزی مواد زائد خطرناک و دفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران، تاسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل، در سال 2007 به تصویب رسیده و در همان سال نیز مرکز تهران بعنوان یک مرکز مستقل رسماً فعالیت منطقه ای خود را در جهت مدیریت پسماندها ، آموزش و انتقال فناوری در میان کشورهای عضو ( پاکستان، بنگلادش، نپال ، مالدیو ) را آغاز نمود.